Бібліотека

Створення та удосконалення центрального органу управління продовольчої служби Збройних Сил України

Створення та удосконалення центрального органу управління продовольчої служби Збройних Сил України

24 серпня 1991 року Верховна Рада України проголосила і схвалила АКТ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ. Одним із основних і першочергових завдань незалежної України стало створення власних Збройних Сил України.

       24 серпня 1991 року була прийнята постанова Верховної Ради «Про військові формування на Україні». Верховна Рада України ухвалила рішення про взяття під свою юрисдикцію і підпорядкування всіх розташованих на її території військових формувань збройних сил колишнього Союзу Радянських Соціалістичних Республік, а перед Урядом було поставлене завдання утворити Міністерство оборони України та започаткувати створення Збройних Сил України. Названа Постанова поклала початок першому етапу військового будівництва, що тривав до 1996 року. Подальше будівництво розвиток та реформування Збройних Сил України здійснювалось відповідно до:

      Державної програми будівництва та розвитку на період до 2005 року, яка була затверджена Президентом України у січні 1997 року та і з прийняттям якої розпочався другий етап воєнної реформи;


     Державної програми реформування та розвитку на період до 2005 року, яка внесла корективи до першої програми, набула чинності з 01 січня 2001 року і започаткувала третій етап військового будівництва;


     Державної програми розвитку на 2006 - 2011 роки і Стратегічного оборонного бюлетеню України на період до 2015 року.


     Для вирішення завдань першого етапу військового будівництва постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.1991 року № 321 було затверджено Тимчасове положення про Міністерство оборони України та його склад. До складу Центрального апарату Міністерства оборони України було включене і управління Тилу.


      Зі створенням Міністерства оборони України та управління Тилу одночасно необхідно було створювати і центральний орган управління продовольчим забезпеченням військових частин, установ, військових навчальних закладів та інших структур Збройних Сил України.


      Продовольча служба Збройних Сил України стала спадкоємицею продовольчої служби трьох військових округів, як основного довольчого органу, який організовував та безпосередньо здійснював продовольче забезпечення всіх органів військового управління, об’єднань, з’єднань, військових частин, установ, військових навчальних закладів, підприємств і організацій незалежно від підпорядкування, а також установ продовольчої служби центрального (московського) підпорядкування та Чорноморського флоту, які у 1991 році дислокувалися (базувалися) на території України, а саме:


     продовольчої служби Київського військового округу з підпорядкованими продовольчими базами, складами, навчальними закладами, установами і підприємствами (начальник служби полковник Тебеньков Олександр Іванович);


      продовольчої служби Прикарпатського військового округу з підпорядкованими продовольчими складами, навчальними закладами і підприємствами (начальник служби полковник Клімов Микола Харлампович);


      продовольчої служби Одеського військового округу з підпорядкованими продовольчими базами, складами, навчальними закладами і підприємствами (начальник служби полковник Асадулін Альфред Зуфарович);


     установ продовольчої служби центрального (московського) підпорядкування та окремих установ Чорноморського флоту


     Для управління продовольчим забезпеченням військ, дислокованих на території України, на матеріальній базі штабу Київського військового округу після його розформування, у складі управління Тилу Міністерства Оборони України, був створений та постійно удосконалювався центральний орган управління продовольчою службою Збройних Сил України, який пройшов наступні основні етапи свого розвитку:


     перший етап: у другому півріччі 1991 року у Міністерстві оборони України було сформоване Управління продовольчого постачання, яке  було організаційно включене до складу Управління Тилу Міністерства оборони України, чисельністю 22 особи, у тому числі 14 військовослужбовців та 8 працівників. Управління продовольчого постачання з початком його формування розміщується на фондах військового містечка № 64, а потім -_ у військовому містечку № 127 м. Києва.


     На перших порах формування управління покладалось на полковника МІСАНА О.О., начальника відділу забезпечення продовольством продовольчої служби Київського військового округу.


   Структура управління продовольчого постачання:


командування:

відділ продовольчого забезпечення;

група постачання техніки та майна

фінансова група

контрольно-ревізійна група.


ПЕРШИЙ керівний склад:


       Тимчасово виконуючий обов’язки начальника управління продовольчого постачання - полковник МІСАН Олександр Олександрович, з 01.09.1991 року до 01.03.1992 року;


       Тимчасово виконуючий обов’язки начальника управління продовольчого постачання - полковник ТЕБЕНЬКОВ Олександр Іванович, з 02.03.1992 року;


       Начальник відділу продовольчого постачання-заступник начальника управління - полковник МІСАН Олександр Олександрович, з 02.03 1992 року;


       Начальник контрольно-ревізійної групи – полковник КРАЙОВИЙ Володимир Михайлович, з 23.12.1991 року;


      Тимчасово виконуючий обов’язки начальника групи постачання техніки та майна - підполковник ГОРБАНЬ Василь Іванович, з 23.12.1991 року;


       Тимчасово виконуючий обов’язки начальника фінансової групи працівник ПОЛЬСЬКИЙ Вікентій Степанович, з 23.12.1991 року


Створення управління заклало фундамент у організації системи  керівництва та відповідальності за продовольче забезпечення Збройних Сил України.


Другий етап: згідно з вимогами директиви начальника Головного штабу Збройних Сил України від 12.09.1992 № 115/1/0386 було сформоване Управління продовольчого забезпечення штабу Тилу Збройних Сил України (військова частина А0126), штат № 1/101-51, чисельністю 38 осіб, у тому числі 18 військовослужбовців та 20 працівників. Управління продовольчого забезпечення розміщується на фондах військового містечка № 127 м. Києва.


Структура Управління продовольчого забезпечення:

командування;

відділ планування та мобілізаційної роботи

відділ забезпечення продовольством

відділ забезпечення технічними засобами та майном

фінансова група

контрольно-ревізійна група.


Керівний склад:


начальник управління продовольчого забезпечення - полковник ГОРОБЕЦЬ Василь Дмитрович, з 08.09.1992 року до 06.05.1994 року.


заступник начальника управління продовольчого забезпечення - полковник МОРОЗ Олександр Іванович, з 07.01 1993 року.


Проведення цих організаційних заходів дало можливість збільшити чисельність спеціалістів центрального органу управління продовольчої служби та покращити якість його роботи за відповідними напрямками.


Третій етап: згідно з вимогами директиви начальника Генерального штабу Збройних Сил України від 28.03.1994 року № 115/1/0180 сформоване Центральне продовольче управління Тилу Збройних Сил України (військова частина А0126), штат № 1/104-51, чисельністю 69 чол., у тому числі 39 військовослужбовців та 30 працівників. Центральне продовольче управління розміщується на фондах військового містечка № 127 м. Києва.


Структура Центрального продовольчого управління:


командування;

відділ планування та мобілізаційної роботи

відділ продовольчого забезпечення

відділ харчування і хлібопечення

відділ забезпечення технічними засобами та майном,

фінансово-економічний відділ

група замовлень

група програмно-аналітичної роботи

контрольно-ревізійна група

воєнно-наукова група.


Керівний склад:


начальник Центрального продовольчого управління - генерал-майор КРОХІН Віктор Павлович, з 07.05.1994 року до 01.02.1995 року.


заступник начальника Центрального продовольчого управління - полковник МОРОЗ Олександр Іванович.


Проведення цих організаційних заходів дало можливість привести структуру та назву і чисельність управління до завдань, які покладались, розпочати впровадження автоматизованих систем обробки інформації в діяльність продовольчої служби та приступити до розробки української законодавчої та нормотворчої бази продовольчої служби.


Четвертий етап: згідно з вимогами директиви начальника Генерального штабу Збройних Сил України від 27.12.1995 року № 115/1/0389 Центральне продовольче управління Тилу Збройних Сил України (військова частина А0126), переведено на штат № 1/107-51, чисельністю_44 особи_, у тому числі 25 військовослужбовців та 19 працівників. Центральне продовольче управління розміщується на фондах військового містечка № 127 м. Києва.


Структура Центрального продовольчого управління:


командування;

відділ планування та мобілізаційної роботи

відділ забезпечення продовольством

відділ харчування та хлібопечення

відділ забезпечення технічними засобами та майном

фінансово-економічний відділ

група програмно-аналітичної роботи

група по керівництву підсобними господарствами.


Керівний склад:

начальник Центрального продовольчого управління - полковник ЗЕЛЕНЧУК Михайло Якович, з 01.04.1995 року до 06.05.1996 року;


начальник Центрального продовольчого управління - полковник СИКУНДА Іван Андрійович, з 07.05.1996 року до 03.12.1997 року


заступник начальника Центрального продовольчого управління - полковник МОРОЗ Олександр Іванович, до 30.10.1996 року;


заступник начальника Центрального продовольчого управління - майор КІПТЕНКО Володимир Володимирович, з 01.11.1996 року.


Проведення цих організаційних заходів дало можливість удосконалити діяльність Центрального управління з питань забезпечення військ продовольством та керівництва підсобними господарствами військових частин.


П’ятий етап: згідно з вимогами директиви начальника Генерального штабу Збройних Сил України від 01.10.1997 року № 115/1/0333 сформоване Головне продовольче управління Тилу Збройних Сил України (військова частина А0126), штат № 1/111-51, чисельністю_46 осіб, у тому числі 27військовослужбовців та 19 працівників. Головне продовольче управління розміщується на фондах військового містечка № 127 м. Києва.


Структура Головного продовольчого управління:


командування;

організаційно-планове управління:

відділ планування та мобілізаційної роботи

фінансово-економічний відділ

управління продовольчого забезпечення:

відділ забезпечення продовольством

відділ харчування та хлібопечення

відділ забезпечення технічними засобами та майном, керівництва складами, базами та промисловими підприємствами;

група (керівництва підсобними господарствами).


Керівний склад:


начальник Головного продовольчого управління - полковник СИКУНДА Іван Андрійович, з 03.12.1997 року до 01.04.2004 року;


заступник начальника Головного продовольчого управління - підполковник Кіптенко Володимир Володимирович;


начальник управління продовольчого забезпечення-заступник начальника Головного продовольчого управління - полковник КРАЙОВИЙ Володимир Михайлович;


начальник організаційно-планового управління - полковник ЛИГУН Микола Федорович.


Проведення цих організаційних заходів дало можливість підвищити статус центрального органу управління від Центрального до Головного управління, удосконалити роботу та відповідальність його структурних підрозділів за відповідні напрямки.

Шостий етап: згідно з вимогами директиви начальника Генерального штабу Збройних Сил України від 26.11.1998 року № 115/1/0581 Головне продовольче управління Тилу Збройних Сил України (військова частина А0126) переведено на штат № 1/112-51, чисельністю 47 осіб , у тому числі 27військовослужбовців та 20 працівників. Головне продовольче управління розміщується на фондах військового містечка № 127 м. Києва.


Структура Головного продовольчого управління:

командування;

управління продовольчого забезпечення:

відділ забезпечення продовольством

відділ харчування, хлібопечення та керівництва підсобними господарствами

відділ забезпечення технічними засобами та майном, керівництва складами, базами та промисловими підприємствами;

відділ планування, організаційно-мобілізаційної роботи та підготовки керівних документів,

служба (фінансово-економічна).


Керівний склад:


начальник Головного продовольчого управління – генерал-майор СИКУНДА Іван Андрійович,


заступник начальника Головного продовольчого управління - полковник Кіптенко Володимир Володимирович до 30.08.1999 року;


заступник начальника Головного продовольчого управління - полковник Даниленко Валентин Дмитрович з 31.08.1999 року;


начальник управління продовольчого забезпечення-заступник начальника Головного продовольчого управління - полковник КОСТІВ Михайло Олексійович, з 15.12 1999 року.


Проведення цих організаційних заходів дало можливість підвищити відповідальність структурних підрозділів, які організовують продовольче забезпечення військ, керівництво установами і промисловими підприємствами та удосконалити роботу з питань розробки керівних документів по службі.


Сьомий етап: згідно з вимогами директиви Міністра оборони України від 25.04.2000 року № 115/1/0200 Головне продовольче управління Тилу Збройних Сил України (військова частина А0126) переведено на штат № 1/114-51 (центральний апарат МО України), чисельністю 67 осіб, у тому числі 39 військовослужбовців та 28 працівників. Головне продовольче управління розміщується на фондах військового містечка № 127 м. Києва.


До штату Головного продовольчого управління включається управління заготівлі продовольства та закупівлі техніки та майна продовольчої служби чисельністю 20 осіб у тому числі 12 військовослужбовців та 8 службовців.

Структура Головного продовольчого управління:


командування;

управління заготівлі продовольства і закупівлі техніки та майна продовольчої служби:

відділ закупівлі продовольства та сезонної заготівлі

відділ договірної роботи та закупівлі техніки та майна продовольчої служби

управління продовольчого забезпечення:

відділ забезпечення продовольством

відділ харчування, хлібопечення та керівництва підсобними господарствами

відділ забезпечення технічними засобами та майном, керівництва складами та промисловими підприємствами;

відділ планування, організаційно-мобілізаційної роботи та підготовки керівних документів,

служба (фінансово-економічна).


Керівний склад:


начальник Головного управління - генерал-майор СИКУНДА Іван Андрійович,


заступник начальника Головного управління - полковник ДАНИЛЕНКО Валентин Дмитрович;


начальник управління заготівлі продовольства і закупівлі техніки та майна продовольчої служби-заступник начальника Головного управління – полковник ПРОЦЕНКО Сергій Юрійович, з 13.01.2000 року;


начальник управління продовольчого забезпечення - полковник КОСТІВ Михайло Олексійович.


Проведення цих організаційних заходів дало можливість організовувати проведення закупівлі продовольства безпосередньо фахівцями Головного управління, розподілити відповідальність за закупівлю і забезпечення військ продовольством між його структурними підрозділами.


Восьмий етап: згідно з вимогами директиви Міністра оборони України від 09.07.2001 року № 115/1/03788 Головне продовольче управління Тилу Збройних Сил України (військова частина А0126) внесені зміни до штату       № 1/114-51(центральний апарат МО України), чисельністю 46 осіб, у тому числі 27військовослужбовців та 19 працівників. Головне продовольче управління розміщується на фондах військового містечка № 127 м. Києва.


Структура Управління:


командування;

управління продовольчого забезпечення:

відділ забезпечення продовольством

відділ організації харчування, хлібопечення та керівництва підсобними господарствами

відділ забезпечення технічними засобами та майном продовольчої служби;

відділ планування та організаційно-мобілізаційної роботи;

відділ керівництва установами та підготовки керівних документів;

служба (фінансово-економічна).


Керівний склад:


Начальник Головного управління - генерал-лейтенант СИКУНДА Іван Андрійович,


заступник начальника Головного управління - полковник ДАНИЛЕНКО Валентин Дмитрович


начальник управління продовольчого забезпечення-заступник начальника Головного продовольчого управління - полковник КОСТІВ Михайло Олексійович.


Внаслідок проведення цих організаційних заходів відповідальність за проведення процедур проведення централізованої закупівлі продовольства покладалась на Головне управління замовлень та зв’язків з промисловістю Тилу Міністерства оборони України.


Дев’ятий етап:Згідно з вимогами директив Міністра оброни України від 30.12. 2003 року № 115/1/016 та 115/1/03 від 16.03.2004 року вносяться зміни до штату 1/114-51 згідно з яким Тил Збройних Сил України, у тому числі і Головне продовольче управління до 01.04.04 розформовуються і формуються дві структури:


Управління продовольчого забезпечення у складі Департаменту ресурсного забезпечення Міністерства оборони України, військова частина А0126, штат № 01/051-51чисельністю 22 особи, у тому числі 13військовослужбовців та 9 працівників. Штат введено у дію з 30.03.2004 року. Управління продовольчого забезпечення розміщується на фондах військового містечка № 127 м. Києва.

Структура Управління:

відділ забезпечення продовольством

відділ забезпечення технічними засобами та майном;

відділ організаційно-плановий і керівництва установами

сектор (фінансово-економічний).


Продовольча служба управління тилового забезпечення Головного управління логістики Генерального штабу Збройних Сил України,штат               № 1/116-51,чисельністю 7 осіб, у тому числі 6 військовослужбовців та 1 працівник. Продовольча служба розміщується на території військового містечка № 27 м. Києва.


Структура продовольчої служби:

відділ планування забезпечення продовольством та організації харчування

відділ планування забезпечення технікою та майном;


Керівний склад:


начальник управлінняпродовольчого забезпеченняДепартаменту ресурсного забезпечення Міністерства оборони України - полковник ДАНИЛЕНКО Валентин Дмитрович,


начальник відділу забезпечення продовольством – заступник начальника управління полковник ОСІПОВ Володимир Вікторович, з 31.12.04 року до 30.05.05


тимчасово виконуючий обов’язки начальника продовольчої служби управління тилового забезпечення Головного управління логістики Генерального штабу ЗС України - полковник ГОЛОВНОВ Валентин Юрійович, з 24.03.2004 року до 02.12.2004 року.


Десятий етап:Згідно з вимогами директиви Міністра оброни України від 20.12. 2004 року № 312/1/027 продовольчаслужба управління тилового забезпечення Головного управління логістики Генерального штабуЗбройних Сил Українирозформовується і на її базі формується Центральне управління продовольчого забезпечення тилу Головного управління логістики Командування сил підтримки Збройних Сил України (далі - Центральне управління продовольчого забезпечення), (військова частина А0126), штат № 1/069-51 чисельністю 31 особа, у тому числі 25 військовослужбовців та 6 працівників. Штат введено у дію з 08.12.2004 року.


Центральне управління продовольчого забезпечення розміщується у військовому містечку № 127 м.Києва.


Структура Центрального управління продовольчого забезпечення:


командування;

управління забезпечення продовольством та організації харчування:

відділ забезпечення продовольством

відділ організації харчування

управління забезпечення технічними засобами та майном:

відділ забезпечення технікою та майном;

відділ керівництва установами

організаційно-плановий відділ

фінансово-економічна служба.


Керівний склад:


тимчасово виконуючий обов’язки начальника Центрального управління продовольчого забезпечення - полковник ГОЛОВНОВ Валентин Юрійович, з 02 12. 2004 року до 11.02.2005 року;


начальник Центрального управління продовольчого забезпечення - полковник РУДЬКОВ Володимир Леонідович, з 12.02.05 до 30.08.2010 року;


заступник начальника Центрального управління продовольчого забезпечення - полковник БАРИШЕВСЬКИЙ Микола Петрович, з 01.10 2005 до 26.12.2005 року;


начальник управління забезпечення продовольством та організації харчування-заступник начальника Центрального управління продовольчого забезпечення - полковник ОСІПОВ Володимир Вікторович, з 30.05.2005 до 15.08.2007 року;


начальник управління забезпечення технічними засобами та майном Центрального управління продовольчого забезпечення - полковник МАЛАЄВ Валерій Федорович, з 30.05.2005року до 29.12.2006.


Згідно з вимогами директиви Міністра оборони України від 29.09. 2004 року № 312/1/024 в кінці 2004 року Департамент ресурсного забезпечення розформовується і формується Департамент тилу Міністерства оборони України до складу якого включається Управління продовольчого забезпечення, штат № 01/051-51 чисельністю 14 осіб, у тому числі 7військовослужбовців та 7 працівників. Штат введено у дію з 31.12.2004 року. Управління продовольчого забезпечення дислокується на фондах військового містечка № 127 м. Києва.


Структура Управління продовольчого забезпечення:

відділ забезпечення продовольством

відділ забезпечення технічними засобами та майном;
організаційно-плановий відділ


Керівний склад:


начальник управління продовольчого забезпечення Департаменту - полковник ДАНИЛЕНКО Валентин Дмитрович, з 31.12.04 р до 30.05.05 року;


начальник відділу забезпечення продовольством – заступник начальника управління полковник ОСІПОВ Володимир Вікторович, з 31.12.04 року до 30.05.05.


Одинадцятий етап:Згідно з вимогами директиви Міністра оборони України від 28.02. 2005 року № 322/1/07 у травні 2005 року Департамент тилу Міністерства оборони України розформовується і формується Департамент постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України до складу якого включається Відділпостачання продовольства, штат № 01/080-51 чисельністю 14 осіб, у тому числі 2військовослужбовця та 12 службовців.


Штат введено у дію з 31.05.2005 року. Відділ постачання продовольства Департаменту постачання матеріальних ресурсів МО України розміщується на фондах військового містечка № 27 м. Києва.
         Згідно із вимогами директив Міністра оборони України від 25.07.2006 року № Д-322/1/010 та від 14.06.2007 року № Д-322/1/07 до штату Центрального управління продовольчого забезпечення, штат № 1/069-51 внесені зміни, згідно з якими чисельність його стала становити_32 особи, у тому числі 26 військовослужбовців та 6 працівників.


Переліки змін введено у дію з 22.08.2006 року та з 14.08.2009 року відповідно.

Структура Центрального управління продовольчого забезпечення:


командування;
управління забезпечення продовольством та організації харчування:

відділ забезпечення продовольством

відділ організації харчування

управління забезпечення технічними засобами та майном:

відділ забезпечення технікою та майном

відділ керівництва установами

організаційно-плановий відділ

фінансово-економічна служба

група обліку та планування потреб.

Керівний склад:


начальник відділу постачання продовольства Департаменту - полковник УМАНЕЦЬ Олександр Дмитрович, з 31.12.2004 р до 19.11.2006 року;


начальник відділу постачання продовольства Департаменту - полковник САВЧЕНКО Олександр Михайлович, з 23.11.2006 р до 18.12.2009 року;


начальник Центрального управління продовольчого забезпечення полковник РУДЬКОВ Володимир Леонідович;


заступник начальника Центрального управління продовольчого забезпечення - полковник ДАНИЛЕНКО Валентин Дмитрович, з 07.03.2006 року до 31.12.2008 року;


начальник управління забезпечення продовольством та організації харчування-заступник начальника Центрального управління продовольчого забезпечення - полковник ОСІПОВ Володимир Вікторович, з 30.05.2005 до 15.08.2007 року;


начальник управління забезпечення технічними засобами та майном Центрального управління продовольчого забезпечення - полковник МАЛАЄВ Валерій Федорович, з 30.05.2005року до 29.12.2006.


тимчасово виконуючий посаду начальника управління забезпечення технічними засобами та майном Центрального управління продовольчого забезпечення - полковник ЛАШЕВИЧ Валентин Йосипович, з 15.03.2007року до 03.03.2009 року.


Дванадцятий етап:Згідно з вимогами директиви Міністра оборони України від 31.03. 2008 року № 322/1/05 в квітні 2008 року Департамент постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України розформовується і формується Департамент державних закупівель та ресурсного забезпечення Міністерства оборони України до складу якого включається Відділпостачання продовольства, штат № 01/080-51 чисельністю 9 осіб, у тому числі 1військовослужбовець та 8 службовців.


Штат введено у дію з 07.04.2008 року. Відділ постачання продовольства Департаменту державних закупівель та ресурсного забезпечення МО України розміщується на фондах військового містечка № 27 м. Києва.


Згідно із вимогами директиви Міністра оборони України від 18.01. 2008 року № Д-322/1/01 до штату Центрального управління продовольчого забезпечення, штат № 1/069-51 внесені зміни згідно з якими організаційна структура залишилася без змін, а чисельність управління скорочена на 1особу (військовослужбовця) і стала складати_31 особу, у тому числі 25 військовослужбовців та 6 службовців.


Перелік змін введено у дію з 11.07.2008 року.

Керівний склад:


начальник відділу постачання продовольства Департаменту державних закупівель та ресурсного забезпечення МО України - полковник САВЧЕНКО Олександр Михайлович, до 18.12.2009 року

начальник Центрального управління продовольчого забезпечення полковник РУДЬКОВ Володимир Леонідович;


заступник начальника Центрального управління продовольчого забезпечення - полковник ДАНИЛЕНКО Валентин Дмитрович, з 07.03.2006 року до 31.12.2008 року;


начальник управління забезпечення продовольством та організації харчування-заступник начальника Центрального управління продовольчого забезпечення - полковник ВОЙТЕНКО Валерій Андрійович, з 21.07.2008 до 30.08.2010 року;


тимчасово виконуючий посаду начальника управління забезпечення технічними засобами та майном Центрального управління продовольчого забезпечення - полковник ЛАШЕВИЧ Валентин Йосипович.

Тринадцятий етап:Згідно з вимогами наказу Міністра оборони України від 02.09. 2009 року № 440 у вересні 2009 року Департамент державних закупівель та ресурсного забезпечення Міністерства оборони України розформовується та формуються дві структури:


         Департамент постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України


          Департамент державних закупівель Міністерства оборони України.


До складу Департаменту постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України (далі-Департамент) включається Відділорганізації харчування та постачання продовольства, штат № 01/080-51, чисельністю 8 осіб працівників. Штат введено у дію з 30.09.2009 року.


Відділ організації харчування та постачання продовольства Департаменту розміщується на фондах військового містечка № 27 м. Києва.


Згідно із вимогами директиви Міністра оборони України від 20.03. 2009 року № Д-322/1/02 до штату Центрального управління продовольчого забезпечення, штат № 1/069-51 внесені зміни згідно з якими організаційна структура управління залишилася без змін, а чисельність збільшена на 3 особи (службовців) і стала складати_34 особи, у тому числі 25 військовослужбовців та 9 службовців.Перелік змін до штату введено у дію з 30.10.2009 року:

Керівний склад:


начальник відділу організації харчування та постачання продовольства Департаменту – УМАНЕЦЬ Олександр Дмитрович, з 30.12.2009 р до 31.10.2010 року;


начальник Центрального управління продовольчого забезпечення полковник РУДЬКОВ Володимир Леонідович, до 30.08.2010 року;


заступник начальника Центрального управління продовольчого забезпечення - полковник КУКЛЮК Микола Миколайович, з 27.01.2009 року до 30.08.2010;


начальник управління забезпечення продовольством та організації харчування-заступник начальника Центрального управління продовольчого забезпечення - полковник ВОЙТЕНКО Валерій Андрійович, до 30.08.2010 року;


начальник управління забезпечення технічними засобами та майномЦентрального управління продовольчого забезпечення- полковник ЛАШЕВИЧ Валентин Йосипович, з 04.03.2009року до 30.08.2010 року.

Створення двох паралельних структурпродовольчої служби у Міністерстві оборони України і Збройних Силах України, за відсутності детального розмежування повноважень і належного нормативно-правового врегулювання порядку надання послуг суб’єктами господарювання, порушило основний принцип керівництва – єдиноначальність.


Це негативно позначилося на персональній відповідальності керівників цих структурних підрозділів перед державою за всі сторони життя та діяльності військової частини, підрозділу і кожного військовослужбовця щодо організації забезпечення військ продовольством та якісної організації харчування у цілому, тому що розірвало єдиний ланцюг завдань, які покладаються на продовольчу службу.


Так продовольча служба видів Збройних Сил, оперативних командувань, армійських корпусів (повітряних командувань) з’єднань, військових частин, установ, навчальних закладів з питань продовольчої служби підпорядковувалась Центральному управлінню продовольчого забезпечення тилу Головного управління логістики Командування сил підтримки Збройних Сил України.


Проте умови укладання договорів із суб’єктами господарювання про надання послуг із продовольчого забезпечення розроблялися та готувалися на підпис відділом організації харчування та постачання продовольства Департаменту (як постачального органу) і, у більшості випадків, конструктивні пропозиції Центрального управління продовольчого забезпечення ним не враховувалися.


Внаслідок цього виникали розбіжності щодо умов, якості, порядку та відповідальності за надання якісних послуг з продовольчого забезпечення між Центральним управлінням продовольчого забезпечення та Департаментом, які негативно впливали на стан продовольчого забезпечення військ.


Крім того, у зв’язку із багаторазовим проведенням організаційних заходів та незрозумілістю завдань новостворюваних підрозділів продовольчої служби значна кількість досвідченого офіцерського складу центрального органу управління була звільнена у запас, що відповідним чином позначилося на якості керівництва продовольчою службою військ.


Чотирнадцятий етап:Згідно з вимогами директиви Міністра оборони України від 18.06. 2010 року № 322/1/08 у термін до 30.10. 2010 року Командування сил підтримки Збройних Сил України розформовується.


При цьому у термін до 30.08.10 виключається зі штату у повному складі Головне управління логістики (у тому числі і Центральне управління продовольчого забезпечення).


У цей же час формується Тил Збройних Сил України, штат № 1/096-51(01) який підпорядковується начальнику Генерального штабу-Головнокомандувачу Збройних Сил України та який визначено правонаступником Командування сил підтримки Збройних Сил України.


До складу Тилу Збройних Сил України організаційно включається Центральне управління продовольчого забезпечення Збройних Сил України чисельністю 25 військовослужбовців та 9 працівників.


Штат введено у дію з 30.08.2010 року. Центральне управління продовольчого забезпечення Збройних Сил України Тилу Збройних Сил України розміщується на фондах військового містечка № 127 м. Києва.

Структура Центрального управління продовольчого забезпечення:


командування;


управління забезпечення продовольством та організації харчування:

відділ забезпечення продовольством,

відділ організації харчування


управління забезпечення технічними засобами та майном:

відділ забезпечення технічними засобами,

відділ забезпечення майном


організаційно-плановий відділ


фінансово-економічна служба.


Згідно з вимогами директиви Міністра оборони України від 30.07. 2010 року № 322/1/09 у термін до 31 жовтня 2010 року Департамент постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України та Департамент державних закупівель Міністерства оборони України розформовується і формується Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України до складу якого включається Відділ організації харчування та постачання продовольства, штат №01/080-51, чисельністю 7 осіб, у чому числі 7 службовців.


Штат введено у дію з 31.10.2010 року. Відділ організації харчування та постачання продовольства Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МО України розміщується на фондах військового містечка № 27 м. Києва.


Керівний склад:
Тимчасове виконання обовязків начальника відділу організаціїхарчування та постачання продовольства  покладено на заступника начальника відділу Кислого Леоніда Юхимовича.

      Тимчасове виконання обовязків начальника Центрального управління продовольчого забезпечення ЗС України Тилу ЗС України покладено на заступника начальника Центрального управління продовольчого забезпечення ЗС України полковника Куклюка Миколу Миколайовича у період з 30.08.2010 по 26.12.2010 р.

      Начальник Центрального управління продовольчого забезпечення ЗС України Тилу ЗС України полковник Андрух Олександр Олександрович з 27.12.2010 року.

     Начальник управління забезпечення продовольством та організації харчування  - полковник Лисенко Сергій Михайлович з30.08.2010 року.

    Начальник управління забезпечення технічними засобами та майном - заступник начальника Центрального управління продовольчого забезпечення ЗС України - полковник Лашевич Валентин Йсипович з 30.08.2010 року.


      Заступник начальника Центрального управління продовольчого забезпечення - полковник - полковник КУКЛЮК Микола Миколайович, з 30.08.2010 року до цього часу;


     Проведення цих організаційних заходів дозволило лише частково зменшити необхідну кількість узгоджень, які необхідно здійснювати посадовим особам Центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Збройних Сил України із відповідними структурними підрозділами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України при опрацюванні питань продовольчого забезпечення військ.   Але це не врегулювало основного протиріччя діючої системи забезпечення: відсутності єдиноначальності і, відповідно, персональної відповідальності посадової особи за організацію продовольчого забезпечення військової частини у мирний час та з настанням особливого періоду.


     На мій погляд, для підвищення бойової готовності продовольчої служби, розв’язання існуючих проблемних питань оптимальним рішенням було б створення Центрального управління продовольчого забезпечення у складі Тилу Збройних Сил України (центральний апарат МО України) з підпорядкуванням Тилу Збройних Сил України безпосередньо Міністру оборони України, з відповідними функціями і завданнями служби відповідно до структури Тилу зразку 2002 року, відновлення скорочених посад молодших спеціалістів служби у бойових військах і їх підготовки, призначенням на посади спеціалістів продовольчого забезпечення усіх рівнів виключно тільки фахівців продовольчої служби за прямою ВОС, відмова від надання послуг з харчування суб’єктами господарюванняу бойових частинах, створення та утримання безпосередньо у військах та центрах забезпечення продовольством (продовольчих складах) необхідних запасів матеріальних і технічних засобів служби, розробка нових зразків технічних засобів для їх виготовлення на вітчизняних підприємствах та забезпечення коштами згідно потреби.

Матеріал підготовив полковник Баришевський М.П. У центральному апараті самовіддано прослужив 17 років, у тому числі на посадах: начальник групи - 4 роки, начальник відділу - 4 роки, начальник управління - 3 роки, заступник начальника центрального управління - 1 рік.

Додати коментар


Захисний код
Оновити